Uudised

Reet Priimägi - Läänemaa aastate õpetaja 20. oktoober kaidi.uueda


Õpetaja Reet on õpetaja suure algustähega.

Ta on tõeline „maasool“ ning Kullamaa Keskkoolis on ta töötanud juba 45 aastat.

Õpetaja Reet on hinnatud ning austatud nii oma õpilaste kui ka kolleegide seas. Tema nõudlikkus end positiivne õpetamisviis ning võime teha ka raskeid asju lihtsasti arusaadavaks on eeskujuks meile kõigile. Tema tunnis valitseb alati kord, õpilased ei hiline tundi ning nende kodused tööd on alati tehtud. Õpilased on öelnud, et õpetaja Reeda matemaatikaga on julge minna eksamitele või edasi õppima. Õpetaja Reet on osalenud õpilastega olümpiaadidel ja erinevatel ainevõistlustel. Aastaid korraldas ta kooliastmeti aastaringselt klassidevahelisi reaalainevõistlusi. Mitmetel aastatel on õpilased saavutanud väga häid tulemusi. Ta suudab tekitada huvi oma aine vastu ning mitmed tema õpilased on peale keskkooli läinud matemaatikat ka edasi õppima.

Klassijuhatajana on õpetaja Reet toetav ning seisab oma klassi õpilaste eest. Ta tegeleb nende muredega ning elab kaasa nende õnnestumistele. Probleemide korral kuulab, mõtleb kaasa ning vajadusel kaasab ka vanemaid. Õpetaja Reeta külastavad vilistlastest õpilased ka peale lõpetamist. Käiakse abi küsimas matemaatikas, tullakse sünnipäevale või lihtsalt juttu rääkima.

Oma kindla ja toetava olemisega on ta toeks noortele kolleegidele ning nõuandjaks vanematele. Ühistel koosolekutel arvestatakse tema mõtetega, sest need on alati läbimõeldud. Õpetaja Reeta teades võime kindlalt väita, et koolil on tema elus väga oluline roll. Vaatamata elu jooksul aset leidnud takistustele on ta alati soovinud tulla esimesel võimalusel tööle tagasi.

Oma pika tööstaažiga omab ta väga laia pilti. Tal on erinevatest aegadest lugusid rääkida ning ta jagab alati meeleldi oma parimaid praktikaid.

Täname õpetaja Reeta suure panuse eest Kullamaa Keskkooli arengusse!

Kullamaa koolipere

Õpetaja Reet on õpetaja suure algustähega.

Ta on tõeline „maasool“ ning Kullamaa Keskkoolis on ta töötanud juba 45 aastat.

Õpetaja Reet on hinnatud ning austatud nii oma õpilaste kui ka kolleegide seas. Tema nõudlikkus end positiivne õpetamisviis ning võime teha ka raskeid asju lihtsasti arusaadavaks on eeskujuks meile kõigile. Tema tunnis valitseb alati kord, õpilased ei hiline tundi ning nende kodused tööd on alati tehtud. Õpilased on öelnud, et õpetaja Reeda matemaatikaga on julge minna eksamitele või edasi õppima. Õpetaja Reet on osalenud õpilastega olümpiaadidel ja erinevatel ainevõistlustel. Aastaid korraldas ta kooliastmeti aastaringselt klassidevahelisi reaalainevõistlusi. Mitmetel aastatel on õpilased saavutanud väga häid tulemusi. Ta suudab tekitada huvi oma aine vastu ning mitmed tema õpilased on peale keskkooli läinud matemaatikat ka edasi õppima.

Klassijuhatajana on õpetaja Reet toetav ning seisab oma klassi õpilaste eest. Ta tegeleb nende muredega ning elab kaasa nende õnnestumistele. Probleemide korral kuulab, mõtleb kaasa ning vajadusel kaasab ka vanemaid. Õpetaja Reeta külastavad vilistlastest õpilased ka peale lõpetamist. Käiakse abi küsimas matemaatikas, tullakse sünnipäevale või lihtsalt juttu rääkima.

Oma kindla ja toetava olemisega on ta toeks noortele kolleegidele ning nõuandjaks vanematele. Ühistel koosolekutel arvestatakse tema mõtetega, sest need on alati läbimõeldud. Õpetaja Reeta teades võime kindlalt väita, et koolil on tema elus väga oluline roll. Vaatamata elu jooksul aset leidnud takistustele on ta alati soovinud tulla esimesel võimalusel tööle tagasi.

Oma pika tööstaažiga omab ta väga laia pilti. Tal on erinevatest aegadest lugusid rääkida ning ta jagab alati meeleldi oma parimaid praktikaid.

Täname õpetaja Reeta suure panuse eest Kullamaa Keskkooli arengusse!

Kullamaa koolipere