Nõustamine

Kullamaa Keskkoolis on välja kujunenud tugisüsteemide võrgustik. Koolis võtab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid vastu sotsiaalpedagoog. Tulge julgesti, kui on mure!
Sotsiaalpedagoogi ametikoht on orienteeritud laste/noorukite sotsiaalprobleemide ennetamisele läbi võrgustikutöö koordineerimise, järgides oma töös kohaliku omavalitsuse ja  haridusasutuse põhimõtteid, eesmärgiga kaasata õpilast aktiivsetesse koolitegevustesse ja kohustuste täitmisesse. 
Õpiabi tundides tegeldakse õpilaste psüühiliste protsessidega: taju, mälu, mõtlemise ja tähelepanu arendamisega. Õpilasi arendatakse läbi mitmesuguste harjutuste ja mängude. Õpiabi tundides toimuvad 1.- 6.kl. õpilastele paralleelselt õppetundidest.


Sotsiaalpedagoog
Karl Peetris teisipäeviti kell 12.30-15.30 ja neljapäeviti 8.00-12.00
Kontakt: karl.peetris@laanenigula.ee

Eripedagoog
Esmaspäeviti on majas eripedagoog Nele Maide, kes võtab õpilasi vastu sotsiaalpedagoogi ruumis.
Kontakt: nele.maide@laanenigula.ee

Logopeed

Psühholoog

Avaldatud 11.01.2021. Viimati muudetud 19.09.2023.