Vajalikud dokumendid

Kullamaa Keskkooli astumiseks saab avalduse esitada digiallkirjastatuna kullamaa.kool@laanenigula.ee, tuua paberkandjal kooli kantseleisse või täita koolis kohapeal.

Avalduse vorm

Sisseastumiseks 1.klassi kaasa võtta või saata:

  1. koolivalmiduskaart
  2. isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha kohapeal)
  3. tervisekaart
  4. dokumendifoto

 

Sisseastumiseks 10.klassi kaasa võtta või saata:

  1. põhikooli lõputunnistuse kinnitatud koopia
  2. 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia
  3. isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha kohapeal)
  4. tervisekaart
  5. dokumendifoto

 

Koolist väljaarvamise avaldus

Kontakt
Avaldatud 11.01.2021. Viimati muudetud 15.03.2022.