MIKS VALIDA EDASIÕPPIMISEKS KULLAMAA KESKKOOL?

Loomise kuupäev 08.03.2023

 2023. aasta sügis on Kullamaa Keskkoolis teistsugune. Alustame õpetamist uuenenud õppekava järgi. Lisaks traditsioonilistele õppeainetele pakume lähtudes õpilaste huvidest mitmeid valikaineid. Augustis enne kooli toimub laat, kus saab tutvuda pakutavate valikainete ainekavade ning õpetajatega. Õpilastel on võimalik valida kursusi erinevatest valdkondadest, näiteks prantsuse keel, hispaania keel, B-kategooria juhilubade kursus, õpioskuste õpe, karjääri- ja ettevõtlikkusõpe, loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond, riigikaitse, psühholoogia, kõne ja väitlus, projektikirjutamine. Meie koolis saab õppida väga heal tasemel inglise keelt. Enamik õpilasi sooritab Cambridge´i keeletaseme eksami. Inglise keele riigieksami keskmine tulemus oli eelmisel aastal Läänemaa parim. Sügisest lisandub inglise, saksa ja vene keelele veel prantsuse ja hispaania keel. Õpilaste personaalse õpitee juures on neid toetamas arengusaatjatena mentorid ning tuutor-õpilased. Õppeaasta algab sisseelamislaagriga, kus ühiste tegevuste kaudu tekitatakse ühistunnet.

Viimati muudetud 10.03.2023.