Uudised

Läänemaa koolijuhid käisid Lõuna-Itaalias 05. november kaidi.uueda


Esmakordselt käisid Läänemaa koolijuhid ERASMUS projekti raames 26.10-02.11.22 õppereisil Lõuna-Itaalias .

Pikkade ja väga tihedate päevade kestel saime näha Calabria piirkonna seitset erinevat ja väga eriilmelist kooli. Külastuste kestel jagasime sealsete koolijuhtide ja -meeskondadega kogemusi, muresid ja rõõme, saime teada meie haridussüsteemi sarnasustest ja erinevustest ning lõime kontakte tulevase koostöö tarvis. 

Lisaks koolidele olid õpikavas ka mitmed silmaringi laiendavad külastusobjektid. Meile tutvustati traditsioonilist põllumajandust, pakutavaid restaureerimiskursuseid, omanäolisi mägilinnasid ja nende arendusprojekte ning erinevaid kunsti- ja ajaloolisi objekte. Võimalus oli vestelda kohalike inimeste ning kogukonna eestvedajatega.

Calabria piirkond on Lõuna-Itaalia vaeseim, kuid see köitis meid oma ilu ja ülimalt sõbralike inimestega. 

Õppereisi lõpuks tekkis õpiväljundeid rohkem kui oli võimalik kokku lugeda.

Olulisemad märksõnad: Läänemaa koolijuhtide vahelise koostöö tugevdamine, rahvusvahelise koostöö ning võrgustiku loomine, kultuuri ja kunsti rakendamine kogukonna arenguks, kannatlikkus, aja planeerimine, identideedi olulisus ning eneseanalüüs. 

Tänan meie projekti kirjutajat ning reisikorraldajat Viivika Orulat, Marialetizia Longot, kes oli programmi korraldaja Calabrias ning kõiki reisikaaslastest kolleege.

Hea meel on tagasi olla oma kodus ja oma Kullamaa koolis! Meil on palju, mille eest tänulik olla.

Kaidi Uueda

Kullamaa Keskkooli direktor

Esmakordselt käisid Läänemaa koolijuhid ERASMUS projekti raames 26.10-02.11.22 õppereisil Lõuna-Itaalias .

Pikkade ja väga tihedate päevade kestel saime näha Calabria piirkonna seitset erinevat ja väga eriilmelist kooli. Külastuste kestel jagasime sealsete koolijuhtide ja -meeskondadega kogemusi, muresid ja rõõme, saime teada meie haridussüsteemi sarnasustest ja erinevustest ning lõime kontakte tulevase koostöö tarvis. 

Lisaks koolidele olid õpikavas ka mitmed silmaringi laiendavad külastusobjektid. Meile tutvustati traditsioonilist põllumajandust, pakutavaid restaureerimiskursuseid, omanäolisi mägilinnasid ja nende arendusprojekte ning erinevaid kunsti- ja ajaloolisi objekte. Võimalus oli vestelda kohalike inimeste ning kogukonna eestvedajatega.

Calabria piirkond on Lõuna-Itaalia vaeseim, kuid see köitis meid oma ilu ja ülimalt sõbralike inimestega. 

Õppereisi lõpuks tekkis õpiväljundeid rohkem kui oli võimalik kokku lugeda.

Olulisemad märksõnad: Läänemaa koolijuhtide vahelise koostöö tugevdamine, rahvusvahelise koostöö ning võrgustiku loomine, kultuuri ja kunsti rakendamine kogukonna arenguks, kannatlikkus, aja planeerimine, identideedi olulisus ning eneseanalüüs. 

Tänan meie projekti kirjutajat ning reisikorraldajat Viivika Orulat, Marialetizia Longot, kes oli programmi korraldaja Calabrias ning kõiki reisikaaslastest kolleege.

Hea meel on tagasi olla oma kodus ja oma Kullamaa koolis! Meil on palju, mille eest tänulik olla.

Kaidi Uueda

Kullamaa Keskkooli direktor