Eesti Vabariigi aastapäeva aktus

Loomise kuupäev 25.02.2022

Eesti Vabariigi 104. aastapäev meie koolis!

Meie tähistasime Eesti sünnipäeva kolmapäeval, 23. veebruaril, kui Kullamaa Kultuurimajas toimus pidulik aktus.

Aktust alustasime hümniga ning seejärel esinesid meile Kullamaa Keskkooli laululapsed lauluga “Üks väike maa”. Kõne pidasid direktor Kaidi Uueda ja Kullamaa osavallakogu esimees Tenno Laanemets. Oli suur au, et aastapäeva puhul tuli meid oma kõnega tervitama Lääne maakaitseringkonna ülem kolonelleitnant Tõnu Miil. Tänasime tublisid gümnasiste, aineolümpiaadidel osalejaid, sportlasi ja nende juhendajaid. Aktuse lõpetas rahvatantsijate tants.

Olgem uhked vaba Eesti Vabariigi üle, hoidkem teineteist ja hoidkem üksmeelt! /Kaidi Uueda/

Viimati muudetud 25.02.2022.