Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Kullamaa Keskkooli astumiseks saab avalduse esitada digiallkirjastatuna kullamaa.kool@laanenigula.ee, tuua paberkandjal kooli kantseleisse või täita koolis kohapeal.

Avalduse vorm

Sisseastumiseks 1.klassi kaasa võtta või saata:

 1. koolivalmiduskaart
 2. isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha kohapeal)
 3. tervisekaart
 4. dokumendifoto

 

Sisseastumiseks 10.klassi kaasa võtta või saata:

 1. põhikooli lõputunnistuse kinnitatud koopia
 2. 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia
 3. isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha kohapeal)
 4. tervisekaart
 5. dokumendifoto

 

Kullamaa Keskkooli astumiseks saab avalduse esitada digiallkirjastatuna kullamaa.kool@laanenigula.ee, tuua paberkandjal kooli kantseleisse või täita koolis kohapeal.

Avalduse vorm

Sisseastumiseks 1.klassi kaasa võtta või saata:

 1. koolivalmiduskaart
 2. isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha kohapeal)
 3. tervisekaart
 4. dokumendifoto

 

Sisseastumiseks 10.klassi kaasa võtta või saata:

 1. põhikooli lõputunnistuse kinnitatud koopia
 2. 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia
 3. isikut tõendava dokumendi koopia (saab teha kohapeal)
 4. tervisekaart
 5. dokumendifoto

 

Kullamaa Keskkool