Vastuvõtt

Õppesuunad


Kullamaa Keskkool on ettevõtlussuunaga kool

Ettevõtlussuuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi ettevõtluse vastu, tõsta õpilaste pädevust ettevõtluse ja majanduse valdkonnas.

Ettevõtlussuuna raames on võimalik õppida järgmisi õppeaineid: rahvusvahelise projekti kirjutamine, ettevõtlusõpe, turism, käsitöö- ja tehnoloogiaõpetus jne.

Lõputööna koostatud ja komisjoni ees  kaitstud äriplaani arvestatakse 12. klassi kohustusliku koolieksamina.

Kullamaa Keskkool on ettevõtlussuunaga kool

Ettevõtlussuuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi ettevõtluse vastu, tõsta õpilaste pädevust ettevõtluse ja majanduse valdkonnas.

Ettevõtlussuuna raames on võimalik õppida järgmisi õppeaineid: rahvusvahelise projekti kirjutamine, ettevõtlusõpe, turism, käsitöö- ja tehnoloogiaõpetus jne.

Lõputööna koostatud ja komisjoni ees  kaitstud äriplaani arvestatakse 12. klassi kohustusliku koolieksamina.